Slide Background

Lydia Krabbendam

Professor Developmental Neuropsychology
Faculty of Behavioral and Movement Sciences

Together with my group, I study the development of social cognition (empathy, perspective taking, trust) in adolescence, and the role of the social environment in this development. We investigate these processes at the level of behaviour (questionnaires, neuropsychological tasks, observation) and the neural mechanisms (fMRI and EEG).

Slide Background

Lydia Krabbendam

Professor Developmental Neuropsychology
Faculty of Behavioral and Movement Sciences

Together with my group, I study the development of social cognition (empathy, perspective taking, trust) in adolescence, and the role of the social environment in this development. We investigate these processes at the level of behaviour (questionnaires, neuropsychological tasks, observation) and the neural mechanisms (fMRI and EEG).

Promotie Annemijn Loermans

19 december 2018: Vliegt de tijd ook in andere culturen? Een psychologische kijk naar culturele verschillen in tijd

Tijd is een belangrijk maar abstract concept. We kunnen het niet zien, horen, voelen of aanraken. Daarom gebruiken mensen over de hele wereld ruimtelijke woorden en hun begrip van ruimte(lijke relaties) om over tijd te praten en na te denken en is het gebruikelijk om dingen te zeggen als  bijvoorbeeld "de deadline nadert" of "het verleden achter zich laten". Alsof ‘deadline’ en het ‘verleden’ fysieke objecten zijn die zich op een traject bevinden.

Toekomst en verleden

Niet alle culturen gebruiken ruimte op dezelfde manier. Bijvoorbeeld, waar het voor Nederlanders gebruikelijk is om de toekomst voor zich te zien (en het verleden als iets wat achter hen ligt), zien andere culturen de toekomst als iets wat achter hen ligt en het verleden als iets waar voor hen ligt. Voor haar promotieonderzoek onderzocht Annemijn Loermans daarom hoe cultuur de voorstelling van tijd beïnvloedt.

Voorstelling van tijd

Aan het onderzoek van Loermans deden deelnemers uit Nederland, De Verenigde Staten en Nieuw-Zeeland mee. Zij beantwoordden vragen die hun voorstelling van tijd maten. Loermans: “Het is best knap dat wij als mensen begrijpen wat abstracte concepten zoals de toekomst, het heden, en het verleden zijn, juist omdat we tijd niet expliciet kunnen ervaren. Door mijn onderzoek probeer ik dan ook te begrijpen hoe cultuur de mentale representatie over tijd vormt. Door globalisering wordt het steeds belangrijker om culturele verschillen te begrijpen. Cultuur beïnvloedt niet alleen ons gedrag en bepaalt niet alleen welke feestdagen we vieren, maar de invloed van cultuur gaat dieper, het beïnvloedt onze denkprocessen en hoe we naar de wereld kijken en dus ook zoiets fundamenteels als de mentale representatie van tijd.” 

Meer informatie over het proefschrift in DARE

Related Articles