Slide Background

Lydia Krabbendam

Professor Developmental Neuropsychology
Faculty of Behavioral and Movement Sciences

Together with my group, I study the development of social cognition (empathy, perspective taking, trust) in adolescence, and the role of the social environment in this development. We investigate these processes at the level of behaviour (questionnaires, neuropsychological tasks, observation) and the neural mechanisms (fMRI and EEG).

Slide Background

Lydia Krabbendam

Professor Developmental Neuropsychology
Faculty of Behavioral and Movement Sciences

Together with my group, I study the development of social cognition (empathy, perspective taking, trust) in adolescence, and the role of the social environment in this development. We investigate these processes at the level of behaviour (questionnaires, neuropsychological tasks, observation) and the neural mechanisms (fMRI and EEG).

‘# SO CONNeCT’ onderzoek van start

Het onderzoek #SO CONNeCT op middelbare scholen in Zeeland van start gegaan.  In het project wordt onderzoek gedaan naar de interacties tussen sociaal gedrag, sociale netwerken en het brein tijdens de adolescentie. Wij willen graag meer inzicht in hoe adolescenten omgaan met sociale emoties en hoe ze samenwerken en vriendschappen sluiten. Verder onderzoeken we hoe de mindset, de manier van denken over het eigen leervermogen, van jongeren verandert door de jaren heen. De doelgroep zijn leerlingen in eerstejaars klassen op middelbare scholen. Er zijn al een aantal scholen die meedoen, in het artikel komen enkele deelnemers zelf aan het woord. We zijn nog steeds op zoek naar middelbare scholen die mee willen doen! 

Lees het artikel

Related Articles