Slide Background

Lydia Krabbendam

Professor Developmental Neuropsychology
Faculteit der gedrags- en bewegingswetenschappen

Samen met mijn groep onderzoek ik de ontwikkeling van hogere cognitieve functies (executieve functies, metacognitie, sociale cognitie) en de relatie met schools functioneren, welbevinden en probleemgedragtijdens de adolescentie.

Slide Background

Lydia Krabbendam

Professor Developmental Neuropsychology
Faculteit der gedrags- en bewegingswetenschappen

Samen met mijn groep onderzoek ik de ontwikkeling van hogere cognitieve functies (executieve functies, metacognitie, sociale cognitie) en de relatie met schools functioneren, welbevinden en probleemgedragtijdens de adolescentie.

Onderzoek

Samen met mijn groep doe ik onderzoek naar de ontwikkeling van sociale cognitie (empathie, perspectief nemen, vertrouwen) in de adolescentie, en naar de rol van de sociale omgeving in deze ontwikkeling. We onderzoeken deze processen op het niveau van het gedrag (vragenlijsten, neuropsychologische taken, observatie) en de neurale mechanismen (fMRI en EEG).

Onderzoekslijnen

Sociale cognitie en sociale netwerken

Cultuurverschillen in sociale cognitie

Ontwikkeling van vertrouwen

Social Educational Neuroscience Amsterdam (SENSA)

Verstedelijking en mentale gezondheid

 

 

Related Articles