Slide Background

Lydia Krabbendam

Professor Developmental Neuropsychology
Faculteit der gedrags- en bewegingswetenschappen

Samen met mijn groep onderzoek ik de ontwikkeling van hogere cognitieve functies (executieve functies, metacognitie, sociale cognitie) en de relatie met schools functioneren, welbevinden en probleemgedragtijdens de adolescentie.

Slide Background

Lydia Krabbendam

Professor Developmental Neuropsychology
Faculteit der gedrags- en bewegingswetenschappen

Samen met mijn groep onderzoek ik de ontwikkeling van hogere cognitieve functies (executieve functies, metacognitie, sociale cognitie) en de relatie met schools functioneren, welbevinden en probleemgedragtijdens de adolescentie.

Ontwikkeling van vertrouwen

Vertrouwen is belangrijk voor het goed verlopen van sociale interacties. Dit programma onderzoekt hoe vertrouwen tussen mensen  ontstaat. Daarbij kijken we zowel naar het gedrag als naar processen in de hersenen. We zijn ook geïnteresseerd in de vraag waarom bij sommige psychiatrische aandoeningen sprake is van een fundamenteel gebrek aan vertrouwen. Dat is bijvoorbeeld het geval bij paranoïde wanen, een van de kernsymptomen van een psychotische stoornis. Een psychotische stoornis uit zich dan ook vaak in problemen met het succesvol aangaan en onderhouden van sociale interacties. Dit onderzoek is mogelijk gemaakt door de toekenning van een VIDI subsidie van NWO MaGW in 2007 en de toekenning van een subsidie van de Hersenstichting in 2011.

Om complexe sociale interacties, zoals vertrouwen, te operationaliseren naar een labsituatie maken we gebruik van de zogenaamde trustgame. Deze game gaat uit van investeringsinteracties met een anonieme medespeler. Het spel is zo geprogrammeerd dat elkaar vertrouwen voor beiden uiteindelijk de hoogste beloning oplevert. Maar als de medespeler de investering niet teruggeeft, leidt  de eerste speler verlies. Hoeveel mensen durven investeren, is daarom een maat voor hun vertrouwen. Proefpersonen spelen dit spel in de MRI-scanner waarbij er tegelijkertijd opnamen van de activiteit van de hersenen worden gemaakt.

Voor dit project worden patiënten met een psychotische stoornis onderzocht, de eerstegraads familieleden van deze patiënten, mensen met ultrahoog risico op psychose, en gezonde proefpersonen. Daarbij worden zowel adolescenten als volwassenen uitgenodigd, zodat we ook de ontwikkeling van vertrouwen kunnen onderzoeken. De resultaten laten zien dat patiënten met een psychotische stoornis minder investeren, met andere woorden, minder vertrouwen toont in de anonieme partner, dan gezonde controles. Patiënten reageren ook minder sterk op informatie dat de anonieme partner betrouwbaar is. De vergelijking tussen adolescenten en volwassenen laat zien dat vertrouwen, zoals gemeten met de trustgame, toeneemt met de leeftijd, en dat dit samengaat met veranderingen in hersengebieden die deel uitmaken van het ‘sociale brein’.

Maak hier kennis met het team dat dit onderzoek uitvoert.

Related Articles