Slide Background

Lydia Krabbendam

Professor Developmental Neuropsychology
Faculteit der gedrags- en bewegingswetenschappen

Samen met mijn groep onderzoek ik de ontwikkeling van hogere cognitieve functies (executieve functies, metacognitie, sociale cognitie) en de relatie met schools functioneren, welbevinden en probleemgedragtijdens de adolescentie.

Slide Background

Lydia Krabbendam

Professor Developmental Neuropsychology
Faculteit der gedrags- en bewegingswetenschappen

Samen met mijn groep onderzoek ik de ontwikkeling van hogere cognitieve functies (executieve functies, metacognitie, sociale cognitie) en de relatie met schools functioneren, welbevinden en probleemgedragtijdens de adolescentie.

Promotie Paula Gromann

28 januari 2019: Mechanisms of Symptom Formation in Psychosis

Psychose is een heterogene aandoening, die bestaat uit verschillende symptomen, die verschillen in ernst, frequentie en verloop. Dit vormt een uitdaging voor onderzoek naar psychoses. Paula Gromann onderzocht mechanismen van symptoomvorming op verschillende niveaus van het psychosecontinuüm. Zij onderzocht de relatie tussen pesten en niet-klinische psychotische ervaringen bij de algemene bevolking en de dynamiek die ten grondslag ligt aan het diepe gebrek aan vertrouwen, zowel op gedrags- als op neurale niveau, bij gezonde adolescenten vs. volwassenen, bij patiënten en bij eerstegraads familieleden.

Meer informatie over het proefschrift in DARE

 

Related Articles